.: Hot news :.

:: 14.8.2013
92142 P-39 Q now in sale !!!

:: 14.8.2013
92144 and 92148 P-51H now in sale !!!

:: 14.8.2013
92149 He-280 with HeS engines now in sale !!!

:: 14.8.2013
92150 He-280 with Jumo 004 engines now in sale !!!

.: RS Models >> Avia Bš.122

   Cvičný akrobatický letoun Avia Bš.122 poháněný motorem Walter Castor II byl vyroben v sérii 45 kusů pro čs. Armádu. Letoun byl odvozen od akrobatického speciálu Ba.122. prototyp vzlétl poprvé 11. srpna 1936 pilotován továrním pilotem O. Košařem. Od 5.11.36 do 26.7.1937 byl předán do VTLU v Letňanech, kde absolvoval celkem 365 vzletů.
Sériové letouni byly přidělovány k cvičné letce leteckého pluku 4 v Hradci Králové a do VLU v Prostějově a Chebu.
Po rozdělení republiky a okupaci v březnu 1939 zůstaly letouny Bš.122.27 a Bš.122.44 na Slovensku. V roce 1940 k nim byly v Německu zakoupeny další 4 stroje, 122.11.12 a 122.37 a 39. Bly poté používány k výcviku, zřejmě u Letecké školy v Trenčíně. Dalších 12 strojů bylo Němci prodáno do Bulharska, kde se také používaly k výcviku. Krátce po okupaci používala stroje k výcviku také Luftwaffe.

Training aerobatics airplane powered Walter Castor II engine. Was produced in quantity 45 pieces for the Czechoslovakian Army. Prototype flew for the first time 11. August 1936 with pilot O. Košař. From 5.11.36 into 26.7 1937 was passed into VTLU in Letnany where absolved on the whole 365 flight.
Series airplane was based to training wing air regiment nr.4 in Hradec Králové and into VLU in Prostějov and Cheb.
Up fission republic and occupation on March 1939 stay airplane Bš.122.27 and 44 on Slovakia. In year 1940 to they be in Germany purchased next four machines, 122.11,12 and 122.37 and 39. Was with that using to training, evidently near air school in Trenčín. Further 12 machines was German sold into Bulgaria, where with used too training. Some machines was flown also to training role by Luftwaffe.

Characteristics >>

* Copyright by fosvion.com * Počet přístupů: 220517 * © RSmodels.cz 2003 - 2008 * Uživatelská administrace *