.: Hot news :.

:: 14.8.2013
92142 P-39 Q now in sale !!!

:: 14.8.2013
92144 and 92148 P-51H now in sale !!!

:: 14.8.2013
92149 He-280 with HeS engines now in sale !!!

:: 14.8.2013
92150 He-280 with Jumo 004 engines now in sale !!!

.: RS Models >> Praga E-39 Czechoslovakia

  PRAGA E 39 byla standardním cvičným letounem čs. letectva. Letoun byl výrobkem letadlového oddělení továrny ČKD Praha v Karlíně a konstruovali ho konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain. První prototyp BH-39 byl zalétán v červnu 1931 a byl poháněn hvězdicovým motorem Walter NZ-120 o výkonu 120 k. Zkoušky a úpravy prototypu pokračovaly do ledna 1934. Již v prosinci 1933 bylo ale objednáno prvních 21 kusů pro MNO. Prvních 8 kusů se stavělo v Letovu, dalších 13 v Pragovce. Tyto již měly výkonnější motory Walter Gemma o výkonu 140 k.
V r. 1936 objednalo MNO dalších 85 ks a Ministerstvo veřejných prací dalších 10 ks E-39 M pro aerokluby. Některé z letounů vyrobených v r. 1937 měly britské motory Armstrong Siddeley Genet Major o výkonu 160 k a značily se E-39 AG. Připravovala se i úprava na verzi E-39 s řadovým invertním šestiválcem, ale ta se již nerealizovala. Celkem bylo do r.1939 vyrobeno 139 strojů včetně dokončené série 10 strojů pro letectvo Slovenského štábu. To je používalo pro výcvik i jako kurýrní na východní frontě. Několik jich létalo i za SNP.
Německá Luftwaffe zabrala celkem 125 letounů , které se používaly v mnoha leteckých školách pro výcvik pilotů a byly začínajícími piloty celkem oblibeny. Několik strojů bylo němci prodáno i do Mad’arska, kde létaly v aeroklubech až do poloviny padesátých let.
U nás létal po válce jen jeden stroj na letišti v Kralupech nad Vltavou, který rozbil pilot Cajthaml v r.1950.

The Praga E 39, one of the standard Czecho-slovakian air-force trainers, was designed in 1931 by Pavel Beneš and Miroslav Hajn, Chefdesigners of ČKD Praha. The prototype powered by a Walter NZ 120 nine-cylinder, flew for the time in Juni 1931. The E 39 proved so succesfull that the MNO (Ministry of Defense) placed a order for the machine in December 1933. First 8 examples were build in Letov next 13 powered by an 140 hp Walter Gemma radial engine in Praga factory.
During 1936 MNO ordered next 85 aircraft and 10 for civil clubs. The other production model was powered by a 160 hp Armstrong Siddeley Genet Major ergine. Total pre-wartime production was 139 aircraft from this was 10 machines produced after German annexation for Slovakian A.F. Here were used as trainer and reconnaissance as operational on the Eastern Front. Luftwaffe used extensively 125 machines as primary trainers in more A/B schools. Some machines were sold to Hungary and here flown in civil clubs. After war flew in Czechoslovakia only one machine in airfield Kralupy.


Dieses zweisitzige Mehrzweckübungsflugzeug wurde das Standard-übungsflugzeug der Tschechoslowakische Luftaffe. Es wurde Erzeugnisse die Flugzeugabteilung der Fabrik ČKD Praha und entwickelte unter der Leitung des Chefkonstrukteure Pavel Beneš und Miroslav Hajn.Der erste prototyp war eingeflogen in Juni 1931 und besaβ einen Walter NZ 120 Sternmotor. Die Erprobung dauerte bis Januar 1934. Aber schon in Dezember 1933 war von MNO bestell erste 21 stück. Erstes 8 stück war gebaut in Letov und weitere 13 in Praga.Diese besaβ Walter Gemma Sternmotor mit 145 PS. 1936 bestellte MNO weitere 85 stück und Wirtschaftsministerium 10 stück für Aeroclubs. In 1937 wurde hergestellt 10 Maschinen mit einen Armstrong Siddeley Genet Major mit 160 PS Startleistung. Die Ausführung für die geplante Modifikation trug die Bezeichnung E 139.
Ingesamt wurden 139 Pragas gebaut, davon 10 stück nach Besetzung Tschecho-slowakien für Slowakische Luftwaffe. Hier wurde benutz für schulung und auch als Kuriermaschine in Ostfront.
125 stück war erbeutet von deutsche Luftwaffe und benutzt in A/B Schulen . Einige Maschine waren von deutschen verkauft nach Hungarien, wo waren geflogen bis fünfzigste Jahre. Nach Krieg flog in Tschecho-slowakei nur einzige Maschine in Flugplatz Kralupy.


Characteristics >>

Wingspan: 10,00 m
Lenght: 7,00 m
Height: 2,57 m
Wing area: 23,70 m2
Empty weight: 562-610 kg
Max speed: 170 km/h
Ceiling: 3600 m
Ferry range: 500 km

* Copyright by fosvion.com * Počet přístupů: 220634 * © RSmodels.cz 2003 - 2008 * Uživatelská administrace *